Om Kjøkkenpatruljen

Jeg, Margit, har skrevet bøker og holdt kurs (margitvea.no) og foredrag om mat for barn siden jeg fikk sitt første barn i 1996.  I vår vestlige verden hvor barn daglig disponeres for, og tilbys eksperimentell og industriprodusert mat, er det med årene ikke blitt mindre viktig for meg å arbeide for at at barn skal få en relasjon til ekte og ærlige råvarer, lære å lage mat, vokse opp med fersk og god mat på bordet, få smaken på rene råvarer og kjenne matglede. Med boken Kjøkkenpatruljen, utgitt på Cappelen forlag i 2010, ønsket jeg å inspirere voksne til å lage mer mat sammen med barn, slippe barna mer til på kjøkkenet. Det var også tanken bak TV-serien Kjøkkenpatruljen, nå Naturlig mat den beste start og denne bloggen.
Mange av oppskriftene i denne bloggen har også vært på trykk i matspalten Matpatruljen som jeg skriver for Aftenposten Junior.

Barn elsker å lage mat. Bærekraftig matlaging er å lære barn å lage mat, la barn få en positiv relasjon til gode råvarer. Barn kaster ikke mat de har laget selv. Jeg har stor tro på at det vi gjør selv former den verden vi lever i.  Vi kan alle bidra til positive endringer i samfunnet som er til det bedre for både mennesker, dyr og miljø.

 

Du finner mer info om kurs og andre tilbud Margit Vea AS har på nettsiden Margitvea.no